Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Centralna agrobiotehnička analitička jedinica

Zahtjev za laboratorijsku analizu organskih gnojiva
Obrazac

Zahtjev za laboratorijsku analizu tla
Obrazac

Pravilnik o metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta
Link

POSEBNA CIJENA ZA STANDARDNI SET ANALIZA S GNOJIDBENOM PREPORUKOM

Cjenik standardne analize tla (kontrola plodnosti) za ratarske usjeve i povrće

(uključuje gnojidbenu preporuku)

Uzorci tla i organskog gnojiva za analizu se dostavljaju svaki radni dan od 8 do 1¸2 sati.

Metoda ili opis analize

Cijena (kn) bez PDV-a

Cijena (kn) s PDV-om

Cijena (EUR) bez PDV-a

Cijena (EUR) s PDV-om

Priprema uzorka, pH u 1M KCl, pH u H2O, hidrolitička kiselost ili CaCO3, humus, AL-P2O5 i AL-K2O

270,00

337,50

35,84

44,80

Cjenik standardne analize tla za višegodišnje nasade

(uključuje dvije dubine i gnojidbenu preporuku)

Metoda ili opis analize

Cijena (kn) bez PDV-a

Cijena (kn) s PDV-om

Cijena (EUR) bez PDV-a

Cijena (EUR) s PDV-om

Priprema uzorka, pH u 1N KCl, pH u H2O, ukupni N, hidrolitička kiselost ili CaCO3 humus, AL-P2O5, AL-K2O i izmjenjivi Ca

500,00

625,00

66,36

82,95

Cjenik analize organskog gnojiva, supstrata i fecesa

Metoda ili opis analize

Cijena (kn) bez PDV-a

Cijena (kn) s PDV-om

Cijena (EUR) bez PDV-a

Cijena (EUR) s PDV-om

pH, suha tvar, vlaga, organski ugljik, ukupni N, amonijski dušik, nitratni dušik, ukupni  K i P, C/N odnos

 

520,00

650,00

69,02

86,27

             

 

SNIŽENJE OSNOVNE CIJENE OVISNO O BROJU UZORAKA

BROJ UZORAKA

POPUST

< 24

0

24 - 48

15 %

49 - 72

20 %

73 - 96

25 %

> 96

30 %

 

Centralna agrobiotehnička analitička jedinica (u daljnjem tekstu: CAAJ) je samostalna ustrojbena jedinica Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek (u daljnjem tekstu: Fakultet) osnovana 2021. godine, u okviru koje se odvijaju aktivnosti i djelatnosti vezane uz izvođenje praktične i laboratorijske nastave, boravak studenata u laboratorijima, obavljanje znanstvenog i/ili stručnog istraživačkog rada te drugih neophodnih laboratorijskih zadataka/ispitivanja i analiza. U okviru CAAJ-a utvrđena su jasna pravila ponašanja i rada u laboratorijima, pravila održavanja i korištenja laboratorijskog materijala i opreme, odlaganja otpadnih kemikalija te skladištenja i čuvanja kemikalija, sukladno zakonskim propisima i internim aktima Fakulteta. Temeljna uloga CAAJ-a je razvoj i osnaživanje istraživačkih timova, strateško planiranje opremanja laboratorija i održavanja opreme, optimiziranje eksploatacije opreme i prostora te izgradnja istraživačkih i analitičkih kapaciteta za prijavu i realizaciju projekata na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Cilj CAAJ-a je da svojim djelovanjem i provedbom mjera i aktivnosti u okviru svog djelokruga iskaže svijest, opredjeljenje i odgovornost za stalno unaprjeđivanje kvalitete djelovanja i aktivnosti koje su od značaja za Fakultet. CAAJ se sastoji od tri jedinice: Jedinica za utvrđivanje fenotipskih i proizvodnih svojstava, Jedinica za kvantitativnu analizu te Jedinica za preciznu instrumentalnu analitiku.

Radi osiguranja visoke kvalitete znanstvene i stručne analitičke djelatnosti u sklopu Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice nalazi se i Centar za standardizaciju uzoraka, Jedinica za prijem specifičnih uzoraka te Jedinica za uzgoj (in vitro).

 

Voditelj Centralne agobiotehničke analitičke jedinice je prof. dr. sc. Karolina Vrandečić,

Jedinice za utvrđivanje fenotipskih i proizvodnih svojstava - izv. prof. dr. sc. Boris Đurđević

Jedinice za kvantitativnu analizu - prof. dr. sc. Marcela Šperanda

Jedinice za preciznu instrumentalnu analitiku - doc. dr. sc. Đurđica Kovačić

Sve aktivnosti i djelovanje Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice propisane su Pravilnikom o radu Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice.