Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Stručna suradnja

Suradnja s gospodarstvom

Jedna od osnovnih zadaća FAZOS-a jest sustavno provoditi razvojnu strategiju temeljenu na izvrsnosti u znanstveno-nastavnoj i stručnoj djelatnosti te u okviru toga razvijati kadar koji je sposoban odgovoriti na aktualna pitanja u suvremenoj hrvatskoj poljoprivrednoj proizvodnji i ponuditi idejna rješenja za izazove koja se u tom području javljaju. Primarno se to ogleda u prijenosu znanja i tehnologija proizašlih iz naprednih znanstvenih spoznaja koje se provode kroz različite oblike suradnje s gospodarstvom. Ova vrsta suradnje osigurana je kroz svakodnevni rad svih djelatnika fakulteta, kroz djelovanje Centralne agrobiotehničke analitičke jedinice (CAAJ) i ovlaštenih laboratorija, zajedničke projekte s međunarodnim znanstvenim i stručnim ustanovama, te domaćim i stranim gospodarstvenim subjektima.

Istovremeno, ovakav oblik suradnje omogućava uključivanje studenata u izravan proces poljoprivredne proizvodnje koji se kroz različite vrste aktivnosti mogu kvalitetnije pripremiti za izazove koji ih očekuju na tržištu rada.

Usporedno, Fakultet agrobitehničkih znanosti Osijek razvija vlastite usluge i proizvode koje nudi svim zainteresiranim fizičkim i pravnim korisnicima.