Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Softver za provjeru autentičnosti izvornih radova

Turnitin

TURNITIN je softver za provjeru autentičnosti izvornih radova

Upute za korištenje:

https://www.srce.unizg.hr/files/srce/docs/CEU/antiplagijati/srce_korisnicke_upute_turnitin_20191212.pdf

Opširnije o TURNITIN-u https://www.srce.unizg.hr/spa

Za sve informacije o TURNITIN-u možete se obratiti na e-mail ili telefon:

turnitin@unios.hr

031/224-140