Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Zavodi

Zavod za fitomedicinu

Predstojnica: prof. dr. sc. Mirjana Brmež

Zamjenica predstojnice: prof. dr. sc. Vlatka Rozman

Koordinatorica za nastavu: izv. prof. dr. sc. Sandra Rašić

Koordinatorica za znanost: prof. dr. sc. Vlatka Rozman

Članica Programskog vijeća Centra za cjeloživotno učenje: doc.dr. sc. Marija Ravlić

 

Zavod za fitomedicinu osnovan je još 1965. godine, kao Zavod za zaštitu bilja. U 2018. godini preimenovan je u Zavod za fitomedicinu, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti. Ima četiri katedre U znanstveno nastavnom zvanju ima šest redovitih profesorica u trajnom zvanju, tri redovite profesorice, dvije izvanredne profesorice, tri docenta, jedan poslijedoktorand, dva asistenta od kojih je jedan na projektu HRZZ. U izvještajnom razdoblju djelatnici Zavoda, pored znanstveno-istraživačkog rada na brojnim projektima, sudjeluju u nastavnim programima preddiplomskog, diplomskog sveučilišnog i na stručnom studiju te znanstvenim doktorskim i specijalističkom studijima.

 

U okviru Zavoda ustrojeno je četiri katedre:

  1. Katedra za entomologiju i nematologiju
  2. Katedra za fitopatologiju
  3. Katedra za herbologiju i fitofarmaciju
  4. Katedra za zaštitu uskladištenih proizvoda i posliježetvene tehnologije